HOTLINE: 0913 526 170 – 0942 975 624
W365
Ứng dụng số 6: Các công cụ hữu hiệu từ New England Biolabs Ứng dụng số 6: Các công cụ hữu hiệu từ New England Biolabs There are no translations available. Sử dụng công cụ này để chọn các enzyme cắt giới hạn dựa theo tên, trì...
162 kháng thể mới cho IHC paraffin - Santa Cruz 162 kháng thể mới cho IHC paraffin - Santa Cruz There are no translations available. Santa Cruz Biotechnology: Thêm 162 kháng thể mới cho IHC vào tháng 12.2013   Vào tháng 12 ...
Ứng dụng số 5: Tạo dòng với phương pháp nối của Gibson Ứng dụng số 5: Tạo dòng với phương pháp nối của Gibson There are no translations available.Ứng dụng số 5: Tạo dòng với phương pháp nối của Gibson Daniel G. Gibson, Nhà nghiên ...
Hướng phát triển Công nghệ Sinh học tại Việt Nam Hướng phát triển Công nghệ Sinh học tại Việt Nam There are no translations available. Hướng phát triển Công nghệ Sinh học tại Việt Nam   NDĐT– Hội thảo Thường ni...
 • aeppendorf copy.jpg
 • beckmancoulter_1.jpg
 • cleaver copy.jpg
 • intergra_1.jpg
 • logo ait copy.jpg
 • myltenyi.jpg
 • neb_logo_colour_small.jpg
 • santacruz_1.jpg
 • smrc copy2.jpg
 • softgenetics-logo2.png
 • tleec.jpg
 • ugo_basile-e.jpg
 • ulogo altona .jpg
 • uvp_1.jpg
 • ux-biosan.jpg
php script encode decode php script encode decode